ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐชมนต์ สุขษาเกษ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Development of english reading and writing abilities through the concentrated language encounter approach for Mathayom Suksa 3 Students
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน;ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
จำนวนหน้า ฌ, 101 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51-56
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558