ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐวุฒิ หวังสมนึก
ชื่อเรื่อง การควบคุม Microcystis sp. AARL C028 และ Dolichospermum sp. AARL C014 และไมโครซิสตินโดยแบคทีเรียที่แยกจากแหล่งน้ำบางแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Control of microcystis sp. AARL C028 and Dolichospermum sp. AARL C014 and microcystins using aquatic bacteria isolated from some water resources in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ไซยาโนแบคทีเรีย;แบคทีเรีย;แหล่งน้ำ -- การสำรวจ;แหล่งน้ำ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 111 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558