ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Neunghatai Chaiarporn
ชื่อเรื่อง Personnel preparing strategies for internal educational quality assurance of Maejo University: mixed methods research = กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้: การวิจัยเชิงผสมผสานวิธี
หัวเรื่อง Maejo University;Internal Educational Quality Assurance
จำนวนหน้า p, 230 p. : ill., tabel
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Research and Development in Education)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 193-200
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015