ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิพัทธ์ เงินศรี
ชื่อเรื่อง การพัฒนาคลังข้อมูลอัตรากำลัง กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of data warehouse for staff division of Personnel Management, Chiang Mai University
หัวเรื่อง การบริหารงานบุคคล -- การประมวลผลข้อมูล;การจัดการฐานข้อมูล;การสร้างคลังข้อมูล;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จำนวนหน้า ฒ, 135 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 67-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558