ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรทัย หล้านามวงค์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล ในหอผู้ป่วยจักษุ โรงพยาบาลลำปาง = Quality improvement of nursing handover in an eye ward, Lampang Hospital
หัวเรื่อง โรงพยาบาลลำปาง;การพยาบาลจักษุวิทยา;การพยาบาล -- การบริหาร
จำนวนหน้า ฎ, 117 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558