ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดรัณ สิรีเลิศ
ชื่อเรื่อง กระบวนการกำหนดนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่แขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ = Policy formulation process of nation health security for Kavila Subdistrict, Chiang Mai City Municipality
หัวเรื่อง ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ;ประกันสุขภาพ
จำนวนหน้า ญ, 83 แผ่น: ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558