ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปฐมพงศ์ คำนิล
ชื่อเรื่อง การรับรู้และความตระหนักของประชาชนในตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ต่อปัญหาหมอกควัน = Perception and awarenees of people in Thapha Subdistrict Mae Chaem District, Chiang Mai Province towards smog problem ปฐมพงษ์ คำนิล
หัวเรื่อง หมอกควัน -- การควบคุม;มลพิษทางอากาศ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่);การจัดการสิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวนหน้า ฐ, 92 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558