ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชานิกา สุวรรณมณี
ชื่อเรื่อง การลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องพันลวดของกระบวนการผลิตหม้อแปลง = Setup time reduction for coil winding machine of transformer production
หัวเรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า -- การพัน;หม้อแปลงไฟฟ้า -- การผลิต;การจัดการอุตสาหกรรม;การควบคุมการผลิต
จำนวนหน้า ฌ, 82 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558