ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ผุสดีภรณ์ กุมาพันธ์
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ในการใช้บริการสินเชื่อจากโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) = Behavion and saisfaction of teachers in Lamphun Primary Educational Service Area Office 2 in using loan service from Welfare for Teachers and Education Personnel Loan Scheme
หัวเรื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาลำพูน เขต 2;ข้าราชการ -- ลำพูน;สวัสดิการครู -- ลำพูน;สินเชื่อ -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฏ, 63 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558