ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศักดิ์ศรี กันทะลา
ชื่อเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer buying decision process for habitants of medium sized estate company in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;ที่อยู่อาศัย -- การจัดซื้อ;ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 46 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 37-38
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558