ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เบญจพร ไชยมงคล
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ถนนคนเดินท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and satisfaction of Thai tourists in purchasing garments at the Tha-Phae Walking Street, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ถนนคนเดิน (เชียงใหม่);พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่;เสื้อผ้า -- การจัดซื้อ;การเลือกซื้อสินค้า;นักท่องเที่ยว -- ไทย;เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จำนวนหน้า ฏ, 50 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 43-44
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558