ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันทิมา ทับไธสงค์
ชื่อเรื่อง การเข้าร่วมตลาดแรงงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Labor force participation of bachelor degree graduates from Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษาระดับปริญญาตรี;ตลาดแรงงาน
จำนวนหน้า ฐ, 107 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559