ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Rathak Phok
ชื่อเรื่อง Impact of rice policy intervention on food security: case study of Cambodia, Thailand and Vietnam = ผลกระทบของนโยบายการแทรกแซงสินค้าข้าวต่อความมั่นคงทางด้านอาหาร: กรณีศึกษา กัมพูชา ไทย และเวียดนาม
หัวเรื่อง Food security -- Government policy;Food security -- Cambodia;Food security -- Thailand;Food security -- Vietnam;Food security -- Economic aspects -- Case studies
จำนวนหน้า m, 114 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Master of Economics (Economics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 102-107
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015