ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Suphachai Charoensin
ชื่อเรื่อง Inhibitory mechanism of Pinostrobin Isolated from Boesenbergia pandurata on Deithylnitrosamine induced Initiation Stage of Rat Hepatocarcinogenesis = กลไกยับยั้งการเกิดมะเร็งระยะเริ่มต้นในตับหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไดเอธิลไนโตรซามีนของสารพิโนสโตรบินที่แยกได้จากกระชาย
หัวเรื่อง Carcinogenesis -- Animal models;Carcinogenesis;Cancer
จำนวนหน้า xix, 117 p. : ill, tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biochemistry
โน้ต Thesis (Master of Science in Biochemistry ) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 113-115
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008