ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพัฒ เมืองมูล
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาเพื่อพัฒนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Classroom action research using metacognitive strategies for developing mathematics problem solving of mathayom suksa 1 students สุพัฒ เมืองมูล
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านคุ้ม;วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่);คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน;คณิตศาสตร์ -- วิจัย;การแก้ปัญหา
จำนวนหน้า ฑ, 145 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์(ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 92 - 96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552