ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โกสุมภ์ พันธุ์สถิตย์วงศ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมของอุตสาหกรรมงานบริการหลังการพิมพ์= Analysis of activity-based costing in after press services industry
หัวเรื่อง การบัญชีต้นทุนกิจกรรม;การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน;การจัดสรรค่าใช้จ่าย
จำนวนหน้า ฌ, 234 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์(วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 126-128
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552