ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธาดา วรุณโชติกุล
ชื่อเรื่อง การประเมินวัฏจักรชีวิตและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรถบรรทุกซีเมนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ= Life cycle assessment and economical analysis of natural gas cement truck
หัวเรื่อง รถบรรทุก -- การใช้เชื้อเพลิง;รถบรรทุก -- การใช้ก๊าซเชื้อเพลิง;ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ -- แง่้เศรษฐกิจ;การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
จำนวนหน้า ฒ, 124 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
โน้ต วิทยานิพนธ์(วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552