ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัทรอนงค์ คงช่วย
ชื่อเรื่อง การประเมินความสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับการอบแห้งเนื้อลำไยโดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง = Evaluation of energy consumption for longan flesh drying by biomass fueled dryer
หัวเรื่อง เครื่องอบแห้ง -- การใช้เชื้อเพลิง;การอนุรักษ์พลังงาน;ลำไย -- การอบแห้ง;เครื่องอบแห้งลำไย
จำนวนหน้า ฒ, 102 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
โน้ต วิทยานิพนธ์(วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552