ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยะมาศ ใจไฝ่
ชื่อเรื่อง แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณของสาทิศ กุมาร = Satish Kumar's concept of spiritual ecology
หัวเรื่อง สาทิศ กุมาร;ปรัชญาแห่งธรรมชาติ;นิเวศวิทยา;จิตวิญญาณ
จำนวนหน้า ญ, [117] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์(มนุษยศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 112-116
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552