ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มารียานี บือราเฮง
ชื่อเรื่อง ทัศนะต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นชายอายุ 13-15 ปี ที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระดับมัธยมต้น อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี = Viewpoint toward smoking among youth aged 13-15 year in Islamic private school, Khok Pho District, Pattani Province
หัวเรื่อง การสูบบุหรี่;นักเรียน -- พฤติกรรม;นักเรียน -- โคกโพธิ์ (ปัตตานี)
จำนวนหน้า ฎ, 109 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556