ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Dusit Phromchana
ชื่อเรื่อง Development of critical thinking teaching competency using teachers' collaborative learning and action research approaches in The Prince Royal's College = การพัฒนาสมรรถนะการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ร่วมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการของครูในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
หัวเรื่อง Critical thinking;Teachers
จำนวนหน้า xi, 86 p. : tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Curriculum and Instruction
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 82-85
ภาษา English
ปีการศึกษา 2013