ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ผ่องพรรณ รัตนะเศรษฐากุล
ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศและการให้คำปรึกษาเรื่องเพศของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง จิตวิทยาทางเพศ -- การให้คำปรึกษา;จิตวิทยาทางเพศ -- การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล;พฤติกรรมทางเพศ;โรงพยาบาลสวนปรุง;Dissertations, academic -- nursing;Sex counseling
จำนวนหน้า ซ, 96 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545