ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑาธิป เจริญวงศ์
ชื่อเรื่อง การสนับสนุนของพยาบาลให้ผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดแพร่ ใช้สิทธิ์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
หัวเรื่อง บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล;ผู้ป่วย -- แพร่;ผู้ประสบภัยจากรถ -- แพร่;ประกันอุบัติเหตุ -- แพร่
จำนวนหน้า ญ, 105 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [84]-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541