ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประเทือง พิมพ์โพธิ์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมของญาติ ในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี
หัวเรื่อง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์;โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์;ผู้ป่วย -- การดูแล -- อุตรดิตถ์;ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การดูแล -- อุตรดิตถ์;Dissertations, Academic -- Nursing;Social support;Caregivers;Acquired immunodeficiency syndrome
จำนวนหน้า ฌ, 87 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [70]-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541