ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kanjana Pangjit
ชื่อเรื่อง Investigation of iron binding capacity of a novel oral iron chelator: 3-hydroxypyridin 4-one conjugate = การตรวจสอบความสามารถในการจับธาตุเหล็กของยาขับเหล็กชนิดรับประทานตัวใหม่กลุ่มฮัยดรอกซีพัยริดิโนนสังยุค
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Biochemistry
จำนวนหน้า xv, 98 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Gradute School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biochemistry
โน้ต Thesis (Master of Science Biochemistry) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา Gradute 2007