ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาคภูมิ ธาวงค์
ชื่อเรื่อง ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสและสุขภาพของเกษตรกร ผู้ทำการเกษตรกรรมอินทรีย์และเคมี
หัวเรื่อง เกษตรกร -- เชียงใหม่ -- สุขภาพ;เกษตรกร -- ผลกระทบจากสารเคมี;ยากำจัดศัตรูพืช -- เชียงใหม่;ยาฆ่าแมลง;เอนไซม์;โคลีนเอสเตอเรส
จำนวนหน้า ฎ, 97 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541