ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คนอง ยาสิงห์ทอง
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันตนเองจากโรคเลปโตสไปโรซีสของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Risk behaviors and leptospirosis prevention among the Pge k'uyau hilltribe people in Mae Wang district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง เลปโตสไปโรซิส;กะเหรี่ยงสะกอ -- สุขภาพและอนามัย;กะเหรี่ยงสะกอ -- แม่วาง (เชียงใหม่);Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า 91 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 75-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549