ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิทรา วรรณรัตน์
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการงดสูบบุหรี่ในนักศึกษาชายวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
หัวเรื่อง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี;คลินิกอดบุหรี่;นักศึกษา -- กาญจนบุรี;Dissertations, Academic -- Public Health
จำนวนหน้า ฎ, 143 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์-)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [79]-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539