ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไพรัตน์ เชวงชัยยง
ชื่อเรื่อง ปัจจัยทางด้านมารดาที่มีผลต่อน้ำหนักทารกแรกเกิด จังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง ทารกในครรภ์;ทารกแรกเกิด -- ลำพูน;มารดาและเด็ก -- ลำพูน;มารดา -- การดูแลและสุขวิทยา
จำนวนหน้า ญ, 90 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [45]-46
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541