ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศศิธร ขำฤทธิ์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงปรากฎการณ์วิทยาระหว่างลายคำและพื้นที่ในวิหารล้านนา = Phenomenological relationships between Laikhum and Space in Lanna Viharas
หัวเรื่อง แสงในสถาปัตยกรรม;การออกแบบสถาปัตยกรรม;ศิลปกรรมพุทธศาสนา;วิหาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ด, 229 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 198-201
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552