ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาผนังคอนกรีตบล็อกร่วมกับวัสดุประกอบเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร = A Guideline of concrete-block wall with composite panels development for building's heat transfer reduction
หัวเรื่อง การก่อสร้างคอนกรีต;อาคาร -- การออกแบบและการสร้าง;ผนัง -- การระบายความร้อนและอากาศ;ความร้อน -- การถ่ายเท
จำนวนหน้า ท, 191 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 141-142
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552