ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชูเกียรติ กิ่วแก้ว
ชื่อเรื่อง การประยุกต์พื้นที่โล่งภายในวัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กรณีวัดดาวดึงส์ จังหวัดเชียงใหม่ = Utilizing open space in temple for recreation : a case of Wat Dawadueng, Chiang Mai
หัวเรื่อง วัดดาวดึงส์;วัด -- ภูมิสถาปัตยกรรม;วัด -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฒ, 145 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาสถาปัตยกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 128-129
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552