ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง แผ่นดิน อุนจะนำ
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นของกาดวัวควายทุ่งฟ้าบด เชียงใหม่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน = Promoting vernacular identity of tungfabod kettle market Chiang Mai for community tourism
หัวเรื่อง ที่ว่าง (สถาปัตยกรรม) -- สันป่าตอง (เชียงใหม่);อัตลักษณ์ชาติพันธุ์;เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี;สังคมและวัฒนธรรม;ตลาด -- เชียงใหม่;พื้นที่สาธารณะ
จำนวนหน้า ถ, 217 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [54]-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552