ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กิตติพงศ์ รื่นวงศ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบัวสำเร็จรูปสำหรับประดับอาคารด้วยซีเมนต์มอนต้าผสมเถ้าแกลบ = Development of architrave products by cement mortar mixed with rice husk ash
หัวเรื่อง วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง;ปูนซีเมนต์
จำนวนหน้า ฏ, 79 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [52-53]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552