ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน
ชื่อเรื่อง แนวทางเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันระหว่างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และพื้นที่สามัญของวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารและชุมชนหมู่บ้านดอยสุเทพ หมู่ 9 = Guidlines for establishing the co-existence between sacred and profane space of Doi Suthep Temple and Doi Suthep community Mo 9
หัวเรื่อง วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร;การใช้ที่ดินในชนบท -- เชียงใหม่;การถือครองที่ดิน;หมู่บ้านดอยสุเทพ (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ณ, 188 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [145-147]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552