ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัยทัต พูลสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง การออกแบบล้านนาสปาโดใช้สภาพแวดล้อมกายภาพของเรือนพื้นถิ่นเชียงใหม่ = Lanna spa design using Chiang Mai's vernacular house physical enviroment
หัวเรื่อง เรือนไทย (ภาคเหนือ);สถาปัตยกรรมพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ);การออกแบบสถาปัตยกรรม
จำนวนหน้า 216 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า [142]-144
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552