ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มนิษวาส จินตพิทักษ์
ชื่อเรื่อง ที่ว่างและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการละเล่นล้านนาของเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ = Appropriate spaces and environments for childrens Lanna traditional games in Chiang Mai
หัวเรื่อง ที่ว่าง (สถาปัตยกรรม);สถาปัตยกรรม -- องค์ประกอบ
จำนวนหน้า 145 หน้า : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 128-132
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552