ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรางคณา จวงจันดี
ชื่อเรื่อง แนวทางในการจัดวางแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์เพื่อช่วยเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา = A Guideline for arranging solar reflectors to enhance electrical productivity of photovoltaic installed on roofs
หัวเรื่อง เซลล์แสงอาทิตย์;ไฟฟ้าแสงอาทิตย์;หลังคา
จำนวนหน้า 91 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 75-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556