ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัชฎาพร ใจกล้า
ชื่อเรื่อง การออกแบบกระเบื้องคอนกรีตสำหรับมุงหลังคาให้มีช่องระบายอากาศขนาดเล็ก เพื่อลดอุณหภูมิในช่องระหว่างหลังคากับเพดาน = Design of concrete roof tiles with small airventilation holes to reduce temperature in chamber between roof and ceiling
หัวเรื่อง กระเบื้องมุงหลังคา -- การออกแบบและการสร้าง;กระเบื้อง;การทำความร้อน
จำนวนหน้า ฏ, 66 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555