ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกศรินทร์ อิทธิพันธุ์กุล
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบเชิงพื้นที่และสังคม เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมกายภาพ ตลาดดอกไม้ต้นลำไยเชียงใหม่ = Guidelines of physical and social elements for promoting the physical environment of Tonlamyai flower market,Chiang Mai
หัวเรื่อง ภูมิทัศน์;นิเวศภูมิทัศน์;ตลาด -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า 139 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 113-114
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556