ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นรา เหล่าวิชยา
ชื่อเรื่อง การศึกษาการวางแผนการศึกษานอกโรงเรียนระดับจุลภาค : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกระบวนการและความสำเร็จ
หัวเรื่อง การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร;การวางแผนการศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฎ, 81 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 66-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536