ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประวิทย์ บุญเต็ม
ชื่อเรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เสียงและการได้ยินสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;ฟิสิกส์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;นักเรียนมัธยมศึกษา
จำนวนหน้า ญ, 177 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [70]-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536