ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไพโรจน์ พากเพียร
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมภาวะผู้นำของศึกษาธิการจังหวัดตามการรับรู้ของศึกษาธิการอำเภอในภาคเหนือ
หัวเรื่อง ศึกษาธิการจังหวัด;ศึกษาธิการอำเภอ -- ไทย (ภาคเหนือ);ผู้นำ -- พฤติกรรม
จำนวนหน้า ฌ, 143 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [121]-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536