ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุวิทย์ เมืองวงศ์
ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการจัดสอนรายวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกเบื้องต้นในรูปแบบการฝึกอบรม โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี
หัวเรื่อง โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี;นิวแมติกส์ -- การฝึกอบรม;ไฮดรอลิกส์ -- การฝึกอบรม;ช่างอุตสาหกรรม
จำนวนหน้า ฏ, 109 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา)
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545