ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sapkota, Buddhi Sagar
ชื่อเรื่อง Prevalence of porcine cysticercosis and trichinellosis in slaughter pigs in Kathmandu valley, Nepal = ความชุกของซีสติเซอร์โคซีสและทริคิเนลโลซีสในสุกรที่โรงฆ่าในกาฐมาณฑุแวลลีย์ ประเทศเนปาล Buddhi Sagar Sapkota
หัวเรื่อง Swinel -- Diseases;Cysticercosis;Slaugtitering and slaughter houses -- Nepal
จำนวนหน้า xvi, 75 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University Freie Universitat Berlin, 2005
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Veterinary Public Health;Freie University Berlin
โน้ต Thesis (Master of Science (Veterinary Public Health)) -- Chiang Mai University;Bibliography : p. 59-69
ภาษา English
ปีการศึกษา Freie Universitat Berlin 2005