ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปราณี เจริญกุล
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้วิชาบัญชี 2 เรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยวิธี เอส ที เอ ดี
หัวเรื่อง การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่;การบัญชี;สินค้า -- การบันทึก;เอส ที เอ ดี
จำนวนหน้า ฏ, 189 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 58-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541