ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมรมิตร ตัณฑิกุล
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเสริมคำศัพท ์ภาษาอังกฤษเกษตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
หัวเรื่อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน;คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
จำนวนหน้า ฎ, 163 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 53-56
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545