ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บัณฑิต โบสถ์ทอง
ชื่อเรื่อง การป้องกันการติดยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี -- นักเรียน;โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี -- นักศึกษา;นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่;ยาเสพติด;ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 76 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 52-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545