ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Soraya Aroonvilairat
ชื่อเรื่อง Identification and hepatotoxicity of microcystin-LR isolated from Microcustis aeruginosa Kutz. in Huay Yuak reservoir Chiang Mai Province = การพิสูจน์เอกลักษณ์และความเป็นพิษของ microcystin-LR ที่แยกได้จาก Microcystis aeruginosa Kiitz ต่อเซลล์ตับ ในอ่างเก็บน้ำห้วยหยวก จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Toxicology;Microcystis;Cyanoginosin LR
จำนวนหน้า xv, 70 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School Chiang Mai University, 2004
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Toxicology
โน้ต Thesis (Master of Science (Toxicology)) -Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 2004