ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รณลักษณ์ อินต๊ะ
ชื่อเรื่อง รูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ในการประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา : หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน และต้นผึ้ง = Pattern and process in transmitting knowledge on creating Lanna offering items: Mak Soum, Mak Beng, Ton Dok, Ton Thian and Ton Phueng
หัวเรื่อง การประดิษฐ์ด้วยใบไม้;ศิลปหัตถกรรม;พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ);ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี;การศึกษาทางอาชีพ
จำนวนหน้า ญ, 131 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 101-103
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551